VYMĚŘENÍ PLISÉ


Nabízíme dva standardní způsoby vyměření a umístění plisé na většinu typů běžných oken.

1) Vyměření mezi zasklívací lišty 

Zpravidla je lepší montovat plisé přímo mezi zasklívací lišty. Profil plisé je v okně zapuštěný, téměř nepřesahuje a plisé vypadá jako jednotná součást okna.

Postup při vyměření montáže mezi zasklívací lišty:

- První změříme šířku mezi zasklívacími lištami ve třech bodech tj. úplně nahoře, uprostřed a dole okna a vezmeme nejmenší rozměr jako platný. Od tohoto rozměru poté odečteme 0,5 cm kvůli mezeře mezi látkou a zasklívací lištou. Toto je objednací rozměr šířky.

- Poté změříme Výšku mezi zasklívacími lištami, dále již nic neodečítáme. Toto je objednací rozměr výšky.

Příklad:

Metrem změříme šířku mezi zasklívacími lištami ve třech bodech: nahoře 64,5 cm, uprostřed 64,7 cm, vespod 64,6 cm. Vidíme, že okno je mírně vypuklé. Vezmeme tedy nejmenší rozměr tj. 64,5 cm a odečteme 0,5 cm. Objednací rozměr šířky = 64 cm

Metrem změříme výšku mezi zasklívacími lištami = 125,8 cm Toto je objednací rozměr výšky.

2) Vyměření na rám okna 

Hlavní výhodou montáže na rám je velká univerzálnost, není potřeba řešit tvar ani hloubku zasklívací lišty.

Postup při vyměření montáže na rám okna:

- U tohoto způsobu montáže není vyměření šířky a výšky tolik závislé na přesnosti meření, musíme si pouze dávat pozor abychom nebyli v kolizi s kováním okna (např. klikou a panty).

- Šířku i výšku měříme libovolně, dle toho, jak si plisé na okně přejete mít namontované. 

Detail "L" konzoly

Příklad:

Šířku plisé budeme chtít až po kliku okna. Pomocí metru změříme šířku od kliky směrem na druhou stranu s tím, že přesah na druhé straně jsme si určili stejně velký jako na straně s klikou (není podmínkou, plisé múže být bez problému vyměřené a umístěné asymetricky vůči sklu okna). Objednací rozměr šířky = 68 cm

Výšku plisé budeme chtít s přesahem 1 cm přes zasklívací lišty (zvolený přesah je i zde libovolný) . Pomocí metru změříme potřebný rozměr. Objednací rozměr výšky = 130 cm

 

 

Filtr
Cena