NÁVOD NA MONTÁŽ


Montáž je velice jednoduchá a nezabere více jak 30 minut. 

Montáž mezi zasklívací lišty 

1) Ke každému oknu přiřaďte správné plisé (může se lišit v desetinách mm)

2) Pomocí šablony dodané v příbalu označte na krajích horní a spodní zasklívací lišty pozice pro vrtání díry držáku botičky (viz obrázek níže), šablona má dvě drážky označené jako optimální a minimální vzdálenost od skla. Vždy pokud to zasklívací lišty umožní, využijte optimální drážku šablony

Montáž pliséMontáž plisé

3) Označené díry si předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm

Montáž plisé

4) Šroubovákem přišroubujte držáky botiček do zasklívací lišty ve všech vyvrtaných pozicích, pomocí šroubů v příbalu.

Montáž plisé

5) Na přišroubované držáky botiček nasuňte botičky plisé tak, aby šňůry byly blíže k zasklívací liště. Tímto je plisé zajištěno.

Montáž pliséMontáž plisé

Při montáži plisé duo dodržte orientaci horního a spodního závěsu dle objednávky, opačná montáž může plisé poškodit !

6) Nacvakněte ovládací madla na předmontované držáky, které se nacházejí na profilech plisé.

Tímto je montáž dokončena.

Montáž na rám okna

1) Ke každému oknu přiřaďte správné plisé (může se lišit v desetinách mm)

2) Označte si pomocí "L" konzoly na rám okna pozice děr pro umíštění "L" konzol. Díry musí být vzdálené 14 mm od kraje plisé. Označené díry si edvrtejte vrtákem o průměru 2 mm

Montáž plisé

3) Šroubovákem přišroubujte "L" konzoly k oknu ve všech vyvrtaných pozicích, pomocí šroubů v příbalu. Na tyto konzoly umístěte držáky botiček.

 

L konzola
Detail - "L" konzola

4) Na přišroubované držáky botiček nasuňte botičky plisé tak, aby šňůry směřovaly od plisé. Tímto je plisé zajištěno.

Při montáži plisé duo dodržte orientaci horního a spodního závěsu dle objednávky, opačná montáž může plisé poškodit !

5) Nacvakneme ovládací madla na předmontované držáky, které se nacházejí na profilech plisé.

Tímto je montáž dokončena.

 

Filtr
Cena